INFO

ANBI

Om deze doelstelling te realiseren zal Santhosham zich richten op de werving van sponsoren en begunstigers en het ontsluiten van fondsen. Santhosham is – gezien het idiële karakter – door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal nr. 8203 94 282). Voor nadere informatie over de wijze waarop giften in aftrek kunnen worden gebracht op het belastbaar inkomen zie www.anbi.nl.

Santhosham is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen beloning.

ANBI verantwoording 2020

ABILITY AIDS INDIA INTERNATIONAL

Santhosham gaat niet onder eigen regie projecten opzetten en uitvoeren in Kerala. Santhosham steunt het werk van Ability Aids India International, een organisatie die al sinds jaar en dag bouwt aan de sociale infrastructuur ter plaatse. AAII staat voor deskundigheid, betrouwbaarheid en resultaatgerichtheid.

Santhosham en AAII maken samen een jaarplan dat Santhosham probeert te realiseren door het genereren van middelen in Nederland. De voortgang en de resultaten worden goed gevolgd: er is sprake van volledige transparantie. Periodiek zal een vertegenwoordiger van Santhosham in Zuid-India de situatie ter plekke bekijken. De hiermee gemoeide kosten komen niet ten laste van Santhosham!

STATUTEN

Zie hier de statuten van Stichting Santhosham.

JAARVERSLAG

Zie hier het jaarverslag van stichting Santhosham.

JAARSTUKKEN 2018-2019

Zie hier de jaarstukken van 2018

Zie hier de jaarstukken van 2019

Zie hier de jaarstukken van 2020