OVER ONS

WIE ZIJN WIJ?

Van harte welkom op de website van Santhosham  

Stichting Santhosham, hoe het begon en hoe het verder ging…..

In 1993 vond er een grote internationale conferentie plaats in Maastricht. Ik was betrokken bij de organisatie. Er was ook een delegatie uit Kerala Zuid-India aanwezig in de personen van Dr. Joseph Varghese en Dr. Joseph Antony. Het boeiende was dat zij niet alleen actief waren in de academische wereld maar ook in de praktijk: sociale ontwikkeling op het arme platteland. Dit door middel van hun non-profit organisatie Ability Aids India International. De manier waarop AAII kanszoekende kinderen op weg helpt naar een mooie toekomst is indrukwekkend en heel effectief. Dit geldt ook voor projecten in dorpen zonder enige voorzieningen. Niet pamperen, maar mensen helpen zichzelf te helpen. Het contact is altijd gebleven, ook toen Dr. Joseph Varghese overleed en Connie Newton in beeld kwam. In het begin ad hoc, maar toen kwam het besef dat ik meer wilde doen, een échte verbinding tot stand wilde brengen. Steeds meer mensen wilden meedoen, ook financieel. En toen kwam het moment dat we een stichting hebben opgericht: Stichting Santhosham. Dit woord staat voor vreugde, blijdschap, het woord dat enkele kinderen riepen om te laten blijken hoe blij ze waren met de steun van zo ver weg… Met een klein bestuur (Izy, Judit en Henk en ik) zijn we laagdrempelig bezig, maar oh zo concreet. Iedere Euro die we ontvangen –met dank aan de trouwe en betrokken donateurs-gaat naar India. Zelf ben ik een aantal keren op bezoek geweest in Kerala. Een warm bad,  je ziet met eigen ogen dat het werkt. Een fantastisch, klein  team onder leiding van Connie werkt zich werkelijk uit de naad. De ontmoeting met de jongeren én de ouderen, de bezoeken aan de dorpen maken je nederig. Ze motiveren je om door te gaan. Ik vind het ook een milde vorm van egoïsme: je wordt er zelf zo veel rijker van. Onze nieuwe website (met dank aan Stan Ceha) laat je zien wie we zijn, wat we doen in woord en in beeld. Als je je aangesproken voelt: je weet nu de weg….

Arthur Jansen, voorzitter Stichting Santhosham

NASCHOOLSE OPVANG

WATERPROJECT ARYANAD

ONZE WERKWIJZE

Santhosham gaat niet onder eigen regie projecten opzetten en uitvoeren in Kerala. Santhosham steunt het werk van Ability Aids India International, een organisatie die al sinds jaar en dag bouwt aan de sociale infrastructuur ter plaatse. AAII staat voor deskundigheid, betrouwbaarheid en resultaatgerichtheid.

Santhosham en AAII maken samen een jaarplan dat Santhosham probeert te realiseren door het genereren van middelen in Nederland. De voortgang en de resultaten worden goed gevolgd: er is sprake van volledige transparantie. Periodiek zal een vertegenwoordiger van Santhosham in Zuid-India de situatie ter plekke bekijken. De hiermee gemoeide kosten komen niet ten laste van Santhosham!

BESTUUR

Het bestuur van de stichting Santhosham bestaat per 2014 uit de volgende personen:

– Arthur Jansen (voorzitter): ajadvies@cuci.nl
– Judit Simhoffer (secretaris): judit.simhoffer@gmail.com
– Izy Jansen (lid): izy_jansen@live.nl

Uitbreiding van het bestuur met mensen die zich voor de stichting Santhosham willen inzetten behoort zeker tot de mogelijkheden.

DOELSTELLING EN MISSIE

Santhosham heeft als missie de bevordering van de sociale ontwikkeling in de provincie Kerala in Zuid-India.

Santhosham stelt zich ten doel om:

   * Middelen te genereren om het werk van Ability Aids India International in Kerala te ondersteunen.
* Jaarlijks af te stemmen over het project en doelen waaraan de middelen worden besteed:
– Ondersteuning van kinderen en ouderen in een kwetsbare positie (individueel niveau)
– Realisatie van basisvoorzieningen in arme gemeenschappen op het platteland (collectief niveau)
* Verantwoording af te leggen aan de sponsors/ begunstigers van Santhosham met als
uitgangspunt dat 100% van de gegenereerde middelen ten goede komt van
Zuid-India (geen overhead).

Om deze doelstelling te realiseren zal Santhosham zich richten op de werving van sponsoren en begunstigers en het ontsluiten van fondsen. Santhosham is – gezien het idiële karakter – door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (fiscaal nr. 8203 94 282). Voor nadere informatie over de wijze waarop giften in aftrek kunnen worden gebracht op het belastbaar inkomen zie www.anbi.nl.

Santhosham is een vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen beloning.